צוות המכינה

ד"ר מעין מורג

ראשת מכינת תלם

לירון גרינברג

מנהלת המכינה בחולון

עדן צ'סלסקי

מנהלת המכינה ביפו

מיכל פרבלוב

רכזת גיוסים ובוגרים

ריחן אסף

רכזת עשייה קהילתית

ועד מנהל

אנה קיסלנסקי

מנכ"לית העמותה

נורית שיין (סא״ל)

יו"ר הועד המנהל

הרבה גליה סדן

חברת ועד מנהל

ד"ר אילן אזרחי

חבר ועד מנהל

ד"ר תמר דבדבני, רבה

חברת ועד מנהל

ישראל (אירי) קסל

חבר ועד מנהל

ד"ר אדר כהן

חבר ועד מנהל, נציג פניות ההורים

מיכאל גילינסקי (אל״מ)

חבר ועד מנהל, ועדת בטיחות

הצטרפו אלינו למסע.

מוזמנים לפנות לפרטים נוספים -